undefined
+
 • undefined
 • 产品描述
  • 商品名称: 爱得乐/ADL TNC-KB2
  • 商品编号: 1151859439091470336

                                               型号:TNC-KB2

   

  TNC系列射频同轴连接器,TNC系列射频连接器,TNC系列连接器,TNC连接器

  TNC系列射频同轴连接器是BNC的螺纹式变形,它具有抗震性强、可靠性高、机械和电气性能优良等特点,广泛用于军工领域和民用通信系统。频率可达6GHz,盐雾96小时,完全按照国标或国军标生产。

在线咨询

%{tishi_zhanwei}%