undefined
+
 • undefined

爱得乐/ADL SMA-KFD-1.5-6


 • 产品描述
  • 商品名称: 爱得乐/ADL SMA-KFD-1.5-6
  • 商品编号: 1151856184437395456

                                                      型号:SMA-KFD-1.5-6

   

  SMA系列射频同轴连接器,SMA系列射频连接器,SMA系列连接器,SMA连接器

     SMA系列射频同轴连接器具有体积小、频带宽、机械性能优越、可靠性高等优点,是应用最广泛的射频同轴连接器之一。我公司生产的SMA品种齐全,结构独特,性能优良。
  频率可达65GHz,盐雾96小时,完全按照国标或国军标生产。

     爱得乐连接器事业部拥有多台CNC数控车床和各种测试仪表,专业生产射频连接器和电缆组件,连接器生产能力超过700万只,电缆组件生产能力超过200万条。

在线咨询

%{tishi_zhanwei}%